PBS A/S​ BasisPakke

Denne sag drejede sig om PBS A/S’ (PBS) såkaldte BasisPakke, der i perioden 1. januar – 1. marts 2005 indeholdte en vejledende takst på 50 øre for pengeinstitutternes opkrævning af dankortgebyr over for forretningerne. Konkurrencestyrelsen har i...

PBS’s aftale om levering af ydelser til Dankort-licenshavere

Konkurrencestyrelsen meddelte PBS Holding A/S en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 for en aftale om levering af ydelser til Dankort-licenstagere, idet aftalen ikke faldt ind under konkurrencelovens § 6, stk. 1. Aftalen var indgået mellem PBS Danmark...

Totalkredit A/S’ samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S anmeldte en samarbejdsaftale, som selskabet havde indgået med 102 lokale og regionale pengeinstitutter. Samarbejdsaftalen omfattede en hovedsamarbejdsaftale med tilhørende garantiaftale. Totalkredit A/S’ anmodede samtidigt om en...

Vedtægterne i PBS Holding A/S

Sagen vedrørte PBS Holding A/S’ vedtægter. Hertil havde PBS Holding anmodet om en erklæring efter konkurrencelovens §9, subsidiært §8, stk. 1. Vedtægterne fastlagde reglener for aktiebesiddelse, aktieomsættelighed og for aktionærernes indflydelse i selskabet....

Foreningen Bankernes EDB Central

Styrelsen meddelte Foreningen Bankernes EDB Central (BEC), at disses vedtægter var fritaget fra forbudet i konkurrencelovens §6, stk. 1, idet de var omfattet af bekendtgørelse nr. 1211 om gruppefritagelse for kategorier af specialiseringsaftaler samt af bekendtgørelse...