Klage over 5 papirgrossisters priser og gebyrer

Klage fra Grafisk Arbejdsgiverforening, der gjorde opmærksom på, at fem grossister inden for en kort periode i september 1998 havde adviseret næsten ens ændringer af priser og gebyrer. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at det kunne påvises, at de tidsmæssigt relativt...