Forsikringsbranchens aftale om panthaverdeklarationer

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen F&P en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 angående en samarbejdsaftale om fælles panthaverdeklarationer. Aftalen vedrørte en række forsikringsselskabers anvendelse af standardblanketter og enslydende gebyrer...