Restaftale for Dansk Retursystem

Dansk Retursystem A/S havde eneret til at administrere pant- og retursystemet for returemballage til øl- og sodavand, og selskabet havde derigennem væsentlig indflydelse på konkurrencevilkårene for udbyderne og for handelsleddene. Dansk Retursystem er ejet af de...

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Siden etableringen af Dansk Retursystem A/S i 2000 havde KFST modtaget en del klager. Da KFST samtidig netop havde vurderet en aftalt, anmeldt af Dansk Retursystem A/S (se Restaftale for Dansk Retursystem, Konkurrencerådet 17/12-2003), fandt styrelsen det naturligt,...

Aftaler i forbindelse med dåseforbudets ophævelse

Bryggeriforeningen og dagligvarehandelens organisationer havde i forbindelse med ophævelsen af dåseforbudet anmeldt en aftale om ikke at markedsføre dåser før et nyt pant og retursystem for engangsemballager var klar. Det nye system, der forventedes klart i sommeren...