Standardaftaler for Copy-Dan, Undervisningskopier

Konkurrencestyrelsen meddelte Copy-Dan, Undervisningskopier, at 2 standardaftaler om kopiering var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, men opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen...