Klage over Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over Kuwait Petroleum (Danmark) A/S i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1. Konkurrencestyrelsen foretog tidligere en vurdering af Kuwait Petroleums kædeaftale på baggrund af en anmeldelse. Styrelsen fandt i den...

Fritagelse af oliebranchens udfasningsplan for MTBE

Konkurrencestyrelsen meddelte en fritagelse efter KL § 8, stk. 1 af en aftale indgået mellem de danske oileselskaber. Aftalen omhandlede en begræsning på salget af okatan 98 benzin, således at det kun kunne ske fra servicestationer af høj standard. Aftalen var en del...