Carlsbergs standardaftaler med horeca-sektoren II

På baggrund af nye regler på området (Rådsfordring 1/2003 (EF)) genoptog konkurrencestyrelsen af egen drift Carlsbergs installationsaftaler med horeca-sektoren, som tidligere var tilsendt konkurrencemyndighederne til godkendelse. Det blev i afgørelsen lagt til grund,...

Pladsen til Kassen

Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring af indbæringsvejene for øl og sodavand til handelens lagerrum. Projektet gik ud på at sikre, at indbæringsvejene levede op til arbejdsmiljølovens krav til løft og transport af...

Clearing af tom emballage til øl og læskedrikke

Konkurrencestyrelsen meddelte en § 9-erklæring til en aftale indgået mellem Bryggeriforeningen og Danske Læskedrik Fabrikanter vedrørende clearing af returemballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke. Aftalen regulerede de tilfælde, hvor et bryggeri eller en...