Opsplitning af obligationer i ørestørrelser

Styrelsen meddelte i sagen, advokat Olav Willadsen, at der i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. punktum, ikke fandtes anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse af obligationsudstedernes beslutning om at opsplitte obligationer udbudt i enheder med...