Ritzaus Bureaus levering af nyhedstjeneste (Ritzau IV)

Sagen vedrører en aftale mellem Ritzaus Bureau I/S og selskabets interessenter om pligt for disse til at aftage Ritzaus generelle nyhedstjeneste. KFST gennemførte en foreløbig undersøgelse af hvorvidt dette kunne udgøre en konkurrencebegrænsende aftale i strid med...

Ritzaus Bureau (Ritzau I)

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra Cybercity vedrørende Ritzaus Bureaus opsigelse af samarbejdet med Cybercity. Cybercity mente at der enten var tale om misbrug af dominerende stilling, hvilket styrelsen afviste da den ikke fandt, at Ritzau indtog en...