Nordisk Copyright Bureaus fonogramkontrakt

Konkurrencestyrelsen vurderede i sagen NCB’s fonogramkontrakt, der var en standardkontrakt indgået mellem NCB og IFPI Danmark. NCB varetog de såkaldte mekaniske rettigheder til musikværker på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlag. IFPI Danmark...

Dansk Musikforlæggerforenings vejledende tariffer

Konkurrencestyrelsen påbød Dansk Musiklæreforening, at ophæve foreningens udsendte vejledende takster, idet de havde til formål at virke som normerende på prisdannelsen. Foreningen ankede styrelensens afgørelse til Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet...

Aftaler mellem Gramex og en lang række organisationer

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Gramex, at aftaler om vederlagsbetaling for brug af beskyttet musik, som Gramex havde indgået med en lang række organisationer, foreninger m.v., ikke var omfattet af konkurrencelovens § 6. Der kunne således meddeles en erklæring...