Telenors overtagelse af Tele2

Sagen vedrører Telenors overtagelse af Tele2 A/S. Telenor var inden fusionen især en betydelig udbyder på markedet for mobiltelefoni, og med fusionen overhaler selskabet Telia og bliver næststørste udbyder efter TDC både mht. abonnementer og trafikminutter. Selvom...

Telia køber debitel

Sagen vedrørte TeliaSonera AB’s (Telia) køb af alle aktierne i debitel Danmark A/S (Debitel). Med købet overtog Telia også debitels ejerandel på 50 pct. i DLG Tele, som iht. aftale med den anden interessent (DLG) gav Telia ret til at udøve bestemmende...