Vedtægter m.v. vedrørende CoinClick A/S og Content Billing A/S

Konkurrencestyrelsen har meddelt Content Billing, at aftalekomplekset vedrørende mikrobetalingssystemet CoinClick ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens § 9. Formålet med det anmeldte aftalekompleks er...