Ikke-ingrebserklæring til Andelssmør´s vedtægter

Konkurrencestyrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Andelssmør A.m.b.a. en ikke-indgrebs erklæring til selskabets vedtægter. Andelssmør A.M.B.A. var en sammenslutning af 12 mejerier og andre smørproducerende virksomheder i Danmark, der var oprettet...

Mejeriforeningens aftale om eksport af feta er ophævet

Styrelsen meddelte i sagen Mejeriforeningen, at styrelsen ikke længere fandt anledning til at foretage yderligere i anledning af foreningens anmeldelse af aftale om eksport af feta til Iran. Mejeriforeningen oplyste, at aftalen var ophævet. Aftalen var omfattet af...

Opfyldelsen af Arla Foods tilsagn

Sagen vedrører henholdsvis fusionerne mellem MD Foods og Kløver Mælk i marts 1999 og mellem MD Foods og Arla e.k i april 2000, hvoraf MD Foods indgik aftaler med Konkurrencestyrelsen om tilsagn, der skulle opveje de konkurrencemæssigt skadelige virkninger af fusionen....

Danske Mejeriers Fællesindkøbs vedtægter

Sagen vedrørte Danske Mejeriers Fællesindkøbs vedtægter. Styrelsen meddelte i denne anledning en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, vedr. vedtægterne for Danske Mejeriers Fællesindkøb amba, idet disse ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens...