Arla Foods hæver mælkepriserne

Mejeriselskabet Arla Foods regulerede den 18. september 2000 priserne på en række produkter op med en gennemsnitlig forhøjelse på 1,8 pct. Almindelig frisk mælk, syrnede produkter (yoghurt mv.) og smør/Kærgården stiger 3,5%. En liter alm. letmælk stiger dermed ca. 20...

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Ved Mejeriforeningens anmeldelse af reglerne mv. for Danske Merjeriers Mælkeudvalg fandt Konkurrencerådet, at grundet en række bestemmelser der hæmmede konkurrence, og derfor var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter...

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods har med en markedsandel på ca. 60% en dominerende stilling på markedet for engros-salg af tungvarer til det danske marked. Selskabets ændringer af listepriser er hidtil fulgt umiddelbart af de øvrige udbydere, herunder Kløver Mælk. Kløver Mælk har en...

MD Foods og Kløver Mælks aftaler om P-amba og M-amba

Konkurrencerådet fandt en række bestemmelser i nogler aftaler mellem MD Foods amba og Kløver Mælk A.m.b.a. problematiske. Bestemmelserne vedrørte bl.a. eksklusiv købs- og leveringspligt og ensartning af deres andelshaveres betalingsforhold. Konkurrencerådet påbud de...