SBS Discovery Media Sweden Holding AB og Nordic Television AB

Transaktionen omfattede at SBS Discovery Media Sweden Holding AB erhvervede Nordic Television AB (NTV) fra Bonnier Holding AB. Begge var aktive i forhold til udbuddet af tv-kanaler i Danmark samt i tilknytning hertil indkøb af tv-rettigheder, indkøb af ekstern...

Etableringen af TV2 Sport

TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) indgik aftale om dannelsen af JV, TV 2 Sport, der skulle drive en eller flere tv-sportskanaler, en internetportal og evt. udgive en sportsavis. TV 2 er en 100 pct. statsejet medievirksomhed, som driver 5...