Klage over Ritzaus Medieservice (Ritzau II)

Styrelsen afviste i sagen en klage vedrørende Ritzaus Medieservices (RM) prisfastsættelse for avissider under henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. Der var således tale om avissider med tv- og radioprogrammer, sportsresultater og biografprogrammer,...