Samarbejde mellem BG Bank og RealMæglerne ophørt

Sagen vedrørte et samarbejde mellem BG Bank og RealMæglerne. Parterne meddelte Konkurrencestyrelsen, at deres indbrydes samarbejde om formidling af pantebreve og kundehenvisninger var ophørt den 1. maj 2001, og at de således tilbagekaldte deres anmeldelse af aftalen....

Anmeldelse af Unikredits vurderingsaftaler

Sagen vedrørte en anmeldelse af Unikredits vurderingsaftaler. Unibank A/S foretog i juni 1998 anmeldelse af 2 vurderingsaftaler, som Unikredit Realkreditaktieselskab havde indgået med såvel DanBolig-mæglere som øvrige mæglere. Styrelsen fandt, at aftalerne ikke...

Anmeldelse af DanBoligs franchiseaftale

Sagen vedrørte en anmeldelse af Unibank A/S, af en franchiseaftale indgået mellem Danbolig A/S (franchisegiver) og den enkelte Danbolig mægler (franchisetager). Styrelsen foretog en vurdering af franchiseaftalen, og kom frem til, at den enkelte DanBolig-mægler ifølge...