Konkurrenceklausul på lejemål i Københavns lufthavn

SAS Cargo Denmark A/S (SAS Cargo) og Novia Denmark A/S (Novia) henvendte sig til Konkurrencestyrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, for en konkurrenceklausul vedtaget i forbindelse med SAS Cargos overtagelse af Novias cargo...

Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne A/S varslede i september 1998 en række forhøjelser af lufthavnsafgifterne, hvilket fik en række flyselskaber til at klage til KFST. Da kompetencen til at godkende takstforhøjelserne lå hos ministeriet afgav KFST en udtalelse om rimeligheden...