Terminal A

På baggrund af afgørelsen fra Trafikstryrelsen, hvor Trafikstyrelsen fandt at Københavns Lufthavns A/S afslag på udlejning af et jordareal til Terminal A ApS til opførelsen af en ny terminal, var en direkte følge af offentlig regulering, valgte Konkurrencerådet at...

Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go

Konkurrencerådet fandt, at Københavns Lufthavn A/S havde misbrugt sin dominerende stilling ved at stille ikke-begrundede krav for brug af CPH Go. De krav rådet fandt diskriminerende var 1) at bagage fra passagerer, som skifter fly i Københavns Lufthavn, ikke måtte...

Ikke muligt at gribe ind over for flybonusprogrammer i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeren gjord det klart, at konkurrencelovens forbudsbestemmelser hverken kunne finde anvendelse på anvendelsen af SAS’ flybonusprogram på danske indenrigsruter eller på måden, bonusprogrammet er konstrueret på, jf. konkurrencelovens § 2, stk....

Forpagtningsaftale mellem Odense Lufthavn og PlaneStation

Sagen vedrørte en forpagtningsaftale mellem Odense Lufthavn og PlaneStation. Parterne havde anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Kontraktens ikrafttræden var gjort betinget af...

Klage over Icelandair

Sagen vedrørte en klage over Icelandair indgivet af Hekla Rejser. Icelandair havde pr. 1. februar 1999 opsagt samtlige specialaftaler med Hekla Rejser, herunder en Netto Tour Operatør-aftale (NTO), hvilket betød, at Hekla Rejser ikke kunne levere konkurrencedygtige...