Konkurrenceudsætning af lodsvæsenet

Konkurrencerådet rettede henvendelse til forsvarsministeren og økonomiog erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, idet rådet fandt, at lodsvæsenets fandtes at være ineffektivt, og markedet for lodsning med fordel kunne udsættes for konkurrence....