Anmeldelse af samarbejdsaftale mellem DanBørs A/S og Replast A/S

Danbørs A/S anmeldte den 8. oktober 2002 en samarbejdsaftale indgået den 1. september 2002 mellem Danbørs og Replast Trading A/S, med anmodning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk....