Samarbejdsaftale mellem DLF-TRIFOLIUM A/S og Danisco Seed A/S

Konkurrencestyrelsen har meddelt DLF-TRIFOLIUM A/S og Danisco Seed A/S, at et aftalekompleks, som er indgået mellem parterne vedrørende forædling, produktion og forhandling af foder roefrø opfylder betingelserne indeholdt i konkurrencelovens§8,stk.1, for at opnå...