Indkøb af foderfedt gennem Scanfedt – påbud

Konkurrencestyrelsen fandt en aktionæroeveresnkomst anmeldt af Scand fedt betænkelig i henhold til konkurrencelovens § 6 og EF art. 81. Aktionæroverenskomsten indeholdte bestemmelse om købspligt for aktionærerne, der var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, dog...

Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland

Efter anmeldelse af et planlagt aftalekompleks fra 4 nordjyske minkfordercentraler, meddelte Konkurrencestyrelse, at aftalen var i konkurrencebegrænsende, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, jf. KL § 9,, men grundet aftalekomplekset saglige og...

Aftale mellem DLG og ØA ophæves

Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til DLG og ØA efter KL § 6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1, om at ophæve bestemmelserne om ekslusivt køb og produktion i en indbyrdes aftale, da bestemmelserne var omfattet af KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en fritagelse efter...

Påbud om ophævelse af dele af aftale om filetafskær

Konkurrencestyrelsen meddelte, at en aftale mellem Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening og Dansk Pelsdyr Foder A/S var i strid med KL § 6, stk. 1, og ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Dette skyldtes at aftalen indeholdte...