Vedtægter og anpartsoverenskomst for Broiler Breeder Supply ApS

Konkurrencestyrelsen meddelte Broiler Breeder Supply ApS, at selskabets vedtægter og anpartsoverenskomst kunne gives en fritagelse fra KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at det primære formål var en samlet bekæmpelse af...