Samarbejdsaftalen mellem DLG og Nor-Feed

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen en § 9- erklæring til en samarbejdsaftale indgået mellem DLG og Nor-Feed ApS. Samarbejdsaftalen havde til formål at sikre den immaterielretlige beskyttelse af NSOAB2, der var et tilsætningsstof til dyrefoder (smågrise). Aftalen...