Autotaks kalkulationssystem

I pågældende sag har Konkurrencestyrelsen foretaget en vurdering af Autolaks. Autotaks var et edb-kalkulationssystem, der blev brugt af forsikringsselskabers taksatorer og autoværksteder til hjælp til kalkulation af priser på reparation og lakering af...

FAI euro LAK kalkulationssystem

Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april 1998 kalkulationssystemet FAI euro LAK til Konkurrencestyrelsen med henblik på en fritagelse. Kalkulationssystemet fik ved rådsafgørelse af 16. december 1998 en fritagelse i medfør af...