Autolakerernes kalkulationssystem

Konkurrencestyrelsen fandt, at et anmeldt kalkulationssystem for autolakeringsarbejde var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Systemet, der var anmeldt af Foreningen af Auto- og Industrilakerere...