Udbudsform ved kollektiv læplantningsprojekter

På baggrund af en klage over den gældende praksis for udbud af plantning af læhegn som led i støttede læplantningsprojekter, gjorde Konkurrencestyrelsen Strukturdirektoratet opmærksom på, at ud fra konkurrencelovens mål om at fremme en effektiv ressourceanvendelse må...