Anmeldelse af aftale om attesthonorarer

Konkurrencestyrelsen har meddelt Personalestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for en aftale indgået med Lægeforeningen. Aftalen fastlægger honoraret for øre-, næse-, halslæger ud-færdigelse af attester i forbindelse med anmeldelse af høreskader til...

Opslagsregler i § 7, stk. 1, i kollegiale regler for læger

Konkurrencestyrelsen fandt, at opslagsreglen i Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) favoriserede Ugeskrift for Læger på bekostning af andre medie, idet reglen indeholdte en bestemmelse om, at stillingsopslag først skulle være opslået i Ugeskrift for Læger før...