Rukos markedsadfærd

Konkurrencestyrelsen fandt, på baggrund af klage fra en forhandler, at Ruko A/S havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for låse, låsecylinderer og låsesystemer, jf. KL § 11, stk. 1. Misbruget bestod i, at Rukos rabatsystem indebar rabatdiskrimination ved...