Klage over Nørre Djurs Kommune

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at det var påvist, at Tørvecaféen i Stenvad Mosebrugscenter havde modtaget konkurrenceforvridende støtte fra Nørre Djurs Kommune. Dog indskærpede styrelsen overfor Stenvad Mosebrugscenter, at der skulle udarbejdes særskilte regnskaber...

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Sagen vedrørte offentlig støtte til Herning Kommune. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret i Konkurrencestyrelsen den 2. januar 2001) anmeldt tjenesten ErhvervsService, jf. konkurrencelovens (KL) § 11 a, stk. 6. ErhvervsService...