Vejle Frysehus’ aftale med FDB

Konkurrencerådet fandt, at en anmeldt aftale mellem Vejle Frys A/S og FDB ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, da en bestemmelse om uopsigelighed i 10 år, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Rådet fandt dog, at da Vejle Frys hermed havde kunne foretage...

Vejle Frysehus’ aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S

Konkurrencerådet fandt, at en anmeldt aftale mellem Vejle Frys A/S og Dansk Supermarked Indkøb I/S ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, da en bestemmelse om uopsigelighed i 10 år, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Rådet fandt dog, at da Vejle Frys...