Tulips aftale med Dansk Cater om eneforhandling

Konkurrencestyrelsen traf i sagen afgørelse vedrørende en anmeldelse i henhold til konkurrencelovens kap. 2 og 3 fra Danish Crown/Tulip og Dansk Cater af et udkast til eneforhandlingsaftale for salg og distribution af pølser mv. af mærket Steff-Houlberg til...