Faxe Kalks leveringsaftale med Energi E 2 vedrørende kalkfiller

Konkurrencestyrelsen afslog at give en leveringsaftalen om kalkfiller mellem Faxe Kalk og Energi E2 en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen indeholdte en købspligt på en varighed af mindst 10 år, hvilket styrelsen fandt, var i strid med KL § 6, stk. 1. Aftalen...

Faxe Kalks leveringsaftaler med Elsam vedrørende brændt kalk

Konkurrecestyrelsen afslog en ansøgning om ikke-indgrebserklæring for en leveringsaftaler mellem Faxe Kalk og Elsam om levering af brændt kalk. Aftalerne indeholdte en eksklusiv købspligt af en varighed på mere end 5 år. Styrelsen fandt at dette faldt uden for...