Fotografers adgang til udstedelse af pressekort

Økonomi- og erhvervsministeren modtog den 9. maj 2002 en henvendelse vedrørende fotografers adgang til at få udstedt et pressekort gennem Pressefotografforbundet under Dansk Journalistfor-bund. Økonomi- og erhvervsministeren anmodede på den baggrund...

Dansk Journalistforbunds kampskridt

Dansk Journalistforbund havde i sagen varslet konflikt for at sikre overenskomstdækning for freelancejournalister. I overensstemmelse med Konkurrenceankenævnets kendelse af 7/4-1999 – Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet, havde styrelsen afvist at gribe...