Leveringsnægtelse af Browning jagtvåben

Styrelsen modtog i december 2004 en klage fra Jagtimportlageret over leveringsnægtelse af Browning jagtvåben. Browning jagtvåben bliver leveret fra Browning International i Belgien, og et produkt i den dyre ende af prisskalaen. Jagtimportlagret havde hidtil fået...

SINI Guldmann A/S påbud om levering af jagtpatroner

Konkurrencestyrelsen pålagde SINI Guldmann A/S et leveringspåbud af jagtpatroner af et specifikt mærke til Jagtimport Denmark A/S. Det var ikke i sagen bestridt, at SINI Guldmann indtog en dominerende stilling på markedet, og styrelsen fandt, at Jagtimport Denmark...