Konkurrenceklausul mellem Frederiksborg Is og Nestlé Danmark

Konkurrencestyrelsen har den 1. september 2000 påbudt Frederiksborg Is og Nestlé at forkorte nog-le konkurrenceklausuler i en aftale mellem parterne med virkning fra den 5. december 2000. Ud fra de oplysninger parterne har fremlagt, har styrelsen vurderet, at der...