Samarbejdsaftale indgået mellem FDB og Bol ApS

Konkurrencestyrelsen gav en ikke-indgrebs-erklæring jf. konkurrencelovens § 9 til FDB og Bol ApS, for så vidt angik en samarbejdsaftale indgået mellem disse parter. Samarbejdsaftalen gik ud på, at Bol ApS, som solgte bøger via Internettet, ydede FDB’s og...