Standardkontrakt med engelsk klausul

Styrelsen har i følgende sag behandlet en klage over, at en virksomhed anvendte en såkaldt engelsk klausul i sine kontrakter. Dette var en klausul, hvor en given kunde kunne oplyse leverandøren om eventuelle tilbud, som kunden modtager fra andre leverandører, hvis...