Samhandelsaftale mellem Hede Nielsen A/S og AGA A/S

Sagen vedrørte en samhandelsaftale mellem Hede Nielsen A/S og AGA A/S. Ifølge aftalen skulle etableres en logistisk bytteordning, som gjorde det muligt for hver af parterne at hente de kvantiteter af flydende Nitrogen og Oxygen på den anden parts produktionssted til...

Leveringsbetingelser for industrigas

Konkurrencestyrelsen gennemgik leveringsbetingelserne for de fire danske producenter af indstrigas, Hede Nielsen A/S, AGA A/S, Hydrogas A/S og Strandmøllen A/S med henblik på at sikre, at betingelserne fulgte EU-kommissionens retningslinier. De fire producenter af...