Tage Winthers klage over Pradan Auto Import (Pradan I)

Efter hjemvisning af tidligere afgørelse af Konkurrenceankenævnet fandt Konkurrencestyrelsen, at Pradan Auto Import A/S’ forhandlerkontrakt indeholdte bestemmelser, der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. En række af bestemmelserne var omfattet af...