Maj Invest Equity 5 K/S erhvervelse af enekontrol med TDCH A/S

Sagen vedrører en fusion mellem Maj Invest Equity 5 K/S og TDCH A/S. Fusionen indebærer, at et Maj Invest Equity 5 K/S datterselskab (MIE5 Holding 1 ApS) erhverver 95 pct. af aktier og stemmer i TDCH A/S og derved enekontrol. Maj Invest Equity 5 K/S er en dansk...