Henstilling om kodeks for IT-virksomhed i home-banking-systemer

Sagen vedrørte en henstilling om kodeks for en IT-virksomhed i home-banking-systemer. Styrelsen har efterfølgende i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt. meddelt Finansrådet en ikke-indgrebserklæring for en anmeldt henstilling til Finansrådets medlemskreds om at...