Undersøgelse af A/S Em. Z. Svitzers Priser

På baggrund af en af egen drift iværksat undersøgelse fandt Konkurrencestyrelsen, at A/S Em. Z. Svitzer med sin pris- og rabatpolitik havde overtrådt KL § 11 i perioden september 1998 til februar 1999, da der var tale om predatory pricing. Svitzer gjorde gældende, at...