Salg af Østre Havn

På baggrund af en klage fra folketingsmedlem Per Clausen vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om salget af Østre Havn i Aalborg til A. Enggaard A/S for 42,8 mio. kr. var i strid med reglerne om ulovlig statsstøtte, jf. konkurrencelovens § 11a. Østre Havn var...

Danske Havnes standardlejekontrakt

Brancheforeningen Danske Havne havde anmeldt en standardlejekontrakter mhp. på enten at få ny ikke-indgrebserklæring eller forlængelse af tidligere (30/1-2002) indrømmet fritagelse jf. konkurrencelovens § 8. Konkurrencerådet fandt ikke grund for at trække den, jf....

Lov om Københavns Frihavn (Københavns Frihavn I)

Konkurrencestyrelsen havde overfor Konkurrencerådet gjort opmærksom på de konkurrencemæssige problemer lov om Københavns Frihavn § 3 indeholdte. I medfør af § 3 havde Københavns Havn A/S og Copenhagen Malmö Port eneret til blandt andet al bagagehåndtering ved...

Godkendelse af statens salg af statshavnene

Konkurrencestyrelsen fandt, at overdragelsen af 10 statshavne til henholdsvis kommuner og aktieselskaber var lovligt henhold til offentlig regulering, da Folketingets finansudvalg havde godkendt de aktstykker, hvori overdragelsen fremgik. Der var derfor ikke tale om...