Formidling af døvetolkning i Nordjyllands Amt

Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en freelance tolk, som har klaget over et afslag Arbejdsformidlingen i Ålborg har givet på honorering af en konkret tolkning. Afslaget er givet med den begrundelse, at den pågældende tolk ikke var rekvireret via en...