BYG Data A/S’ Malerkalkulationsprogram

Konkurrencestyrelsen opfordrede BYG Data A/S til at fjerne de vejledende satser der var indeholdt i deres kalkulationsprogram som hjælpeeksempler, idet brugen af disse satser kunne have en direkte eller direkte virkning på priskonkurrence. Programmet blev solgt til...

Vedtægter og idégrundlag for Flügger farver kæden

Konkurrencestyrelsen meddelte Flügger A/S, at selskabets anmeldte kædeaftale faldt indenfor rammerne af Erhversministeriets bekendtgørelse om gruppefrigtagelse for vertikale aftaler, og var derfor undtaget fra forbudet i KL § 6, stk. 1. Aftalen blev anset for en...