Grovvarefusion III

Transaktionen omfattede Danish Agro a.m.b.a, Danmark næststørste grovvareselskabs opkøb af konkurrenten Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a, forsyningsselskaberne Vilomix Holding A/S, Scanola A/S, Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International A/S og...

Aktionæroverenskomst for aktionærerne i Scanola A/S

Konkurrencestyrelsen har meddelt en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for aktionæroverens-komst for aktionærerne i Scanola. Styrelsen har desuden meddelt, at aftaleparterne efter de forhold som styrelsen har kendskab til, ikke indtager en dominerende stilling på...

Renteberegning i grovvarebranchen

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra en advokat, der mente at der forelå en aftale eller forståelse i grovvarebranchen om fælles renteberegning. Styrelsen fandt dog ikke tilstrækkelige holdepunkter herfor og afviste klagen.