Indkøbsforeningers brug af udbud

En indkøbsforening i grossistleddet spurgte i sagen Konkurrencestyrelsen, om der kunne være konkurrenceretlige problemer ved at anvende udbud i forbindelse med foreningens indgåelse af leverandøraftaler. Styrelsen fandt, at der ikke ville være væsentlige...