Glarmesterlaugets standardforbehold og faglige forbehold

Styrelsen meddelte Glarmesterlauget i Danmark, at såfremt anvendelsen af Laugets standardforbehold og faglige forbehold var frivillig for medlemsvirksomhederne, fandt styrelsen ikke, at forbeholdene faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk....